Regiojobs Arbeidsbemiddeling
0228-820420 info@regiojobs.nl

Veel mensen denken nog steeds dat uitzendkrachten minder rechten (en plichten) hebben als
reguliere werknemers. Maar niets in minder waar. Als uitzendkracht behoor je gelijk te worden behandeld als werknemers die direct in dienst komen van jouw werkgever. Dit betekent een gelijke beloning en gelijke looncomponenten, voor iedere werknemer in dezelfde functie en ingeschaald in dezelfde functiegroep. Dit heet inschaling volgens de inlenerbeloning.

Aan welke looncomponenten moet je denken?
• Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
• ATV- of ADV-dagen
• Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
• Initiële loonsverhogingen, zoals bepaald bij de inlener
• Onkostenvergoedingen
• Periodieken

De inlenerbeloning is een term die voorkomt in de CAO voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Vanaf 30 maart 2015 is elk uitzendbureau verplicht om inlenersbeloning vanaf de eerste werkdag van de uitzendkracht toe te passen.
De inlenerbeloning is voor iedereen van toepassing die werkzaam is in Fase A of Fase B.
Toch is hier wel een uitzondering op. Bijvoorbeeld groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (denk aan schoolverlaters of langdurig werklozen) vallen in een apart loongebouw. Dit geldt ook voor mensen die worden bemiddeld vanuit de Participatiewet en mensen die het uitzendbureau van werk-naar-werk begeleidt.

Om tot de juiste beloning te kunnen komen, dienen verschillende zaken te worden bekeken.
Zo moet je weten, met welke CAO je moet werken, in welke schaal wordt er ingedeeld, wat zijn eventueel het aantal dienstjaren in ervaring.

Natuurlijk houden wij als uitzendbureau ook niets in op jouw loon. Dit fabeltje circuleert al jaren maar is grote onzin. Onze marge halen wij uit het tarief richting onze opdrachtgevers en nooit uit het loon van de werknemer.

Al met al best ingewikkelde materie. Wil je weten of jij goed bent ingeschaald? Of wil je meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op, wij staan je graag te woord.

× Chat