Welke rechten heb ik als uitzendkracht?

rechten als uitzendkracht

Veel mensen denken nog steeds dat uitzendkrachten minder rechten (en plichten) hebben als reguliere werknemers. Maar niets in minder waar. Als uitzendkracht behoor je gelijk te worden behandeld als werknemers die direct in dienst komen van jouw werkgever. Dit betekent een gelijke beloning en gelijke looncomponenten, voor iedere werknemer in dezelfde functie en ingeschaald in […]

× Chat