Regiojobs Arbeidsbemiddeling
0228-820420 info@regiojobs.nl

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de grootste brancheorganisatie binnen de uitzendbranche waar uitzendbureaus lid van kunnen worden.
Als een uitzendbureau lid is van ABU dan wordt het regelmatig gecontroleerd op correcte toepassing van de ABU cao, de cao voor uitzendkrachten.
Regiojobs Arbeidsbemiddeling heeft de backoffice uitbesteed aan backoffice partij One Payroll. One Payroll is een volwaardig ABU lid en dat werkt ontzettend fijn.

ABU leden en ABU volgers
ABU-leden staan voor kwaliteit en goed werkgeverschap. Nederland kent ruim 15.000 uitzendbureaus maar slechts ongeveer 600 daarvan zijn volwaardig lid van de ABU. De andere uitzendbureaus volgen alleen de ABU cao. Maar er kleven risico’s aan het werken met een bureau dat geen ABU lid is.
Met name tijdens de periode dat de ABU cao niet algemeen verbindend is. In deze whitepaper bespreken we de belangrijkste verschillen tussen een backoffice dat lid is van de ABU en een backoffice dat alleen de ABU volgt.

 

× Chat